Ποιοτικός Έλεγχος 
▪ Η ποιότητα   είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για τα προϊόντα της βιοτε-χνίας "Γέργερη" και κάτι που απο την αρχή μελέτησε και έλαβε υπόψην της με ιδιαίτερη σοβαρότητα και  υπευθυνότητα.

'Ολα τα παραραγόμενα  προϊόντα ακολουθούν τα πρότυπα των διεθνών κανόνων για την υγεία του καταναλωτή καθώς η επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί κατά ISO22000:2005 για τον τομέα ποιότητας των προϊόντων της ενώ η διαδικασία παραγωγής της  είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού HACCP που επίσης διαθέτει η βιοτεχνία "Γέργερη".    

Η βιοτεχνία "Γέργερη" παρέχει τα γλυκίσματα και αρτοσκευάσματα με αξιόπιστη συντηρισιμότητα -μόνο κατεψυγμένα -για κατανάλωση σε μεγάλη ακτίνα δράσης (διάρκεια καταψυξης μέχρι 8 μήνες)

 ▪ Οι εγκαταστάσεις κατάψυξης που διαθέτουμε  είναι απο τις πλεον σύγχρονες και απόλυτα ασφαλείς με σύγχρονο ψηφιακό σύστημα ελέγχου.


Η βιοτεχνία "Γέργερη" παρέχει ποιότητα και συνεχή έλεγχο των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά από την προμήθεια των πρώτων υλών μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Όλο το προσωπικό είναι άριστα εκπαιδευμένο και εργάζεται ακολουθώντας όλους τους κανόνες υγειηνής  από την αλυσίδα παραγωγής ως και την κατάψυξη των προϊόντων.  Επίσης οι θαλάμοι και οι εγκαταστάσεις καταψύξεως ελέγχονται και ρυθμίζονται απο Ηλ. Υπολογι-στή για να έχουμε άριστα αποτελέσματα.

Για εμάς στην "Γέργερη" είναι πολύ σημαντικό οι πελάτες μας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό να πάρουν προϊόντα άριστης ποιότητας  με  Κρητική  παραδοσι-ακή γέυση και ποιότητα.                                    Email: info@gergeri.com Τηλ.++30 2894023675 fax.++30 2894023822         

2004 Κρητικά Εδέσματα Γέργερη   Κατασκευή Cretasoft Web design • technology